O Sintex-u

Osnovni podaci o kompaniji - Puno ime kompanije, sedište, PIB, Matični broj, odgovorno lice, tekući račun, šifra delatnosti

Puno poslovno ime privrednog društva je: SINTEX CO PLUS DOO BEOGRAD (ZEMUN)

Sedište: Zemun, ulica: Slaviše Vajnera br. 6

Odgovorno lice: Nemanja Kostić, direktor

PIB: 107016187

Matični Br: 20725192

Šifra delatnosti: 4641 - Trgovina na veliko tekstilom

Tekući račun: 205-0000000219495-39

Kontakt telefon: +381 11 37 30 110

Kontakt email adresa: nemanjakostic@msn.com